Saturday, September 26, 2015

Day 3


Saturday was a busy day and the "kids" were kind of tired from the previous night of drinking way too much. I had some home made wiśniówka I wanted them to try and we wound up drinking 5 bottles. Needless to say, the next morning was rough getting up but we did it.

We served a typical Polish breakfast, drank lot's of coffee and headed for the palace in Rogalin for our first stop. With the latest renovation it is definitely the finest one that is close to us, about 35 minutes. I knew they would be impressed and they were. We took the tour with English headphones and they learned about each room we were able to see as well as the history of the previous family that owned it.

Next stop was Kornik where there is a castle, complete with moat, and fully restored inside also. I told Anne the story of the Hussaria and why one set of armour had the feathers on it. She never heard of such a thing before.

We had just enough time to get home, change clothes and drive to our friend, Renata, because she invited us all for dinner. She used her famous Polish dinner serving, Bolesławiec, and it was beautiful. It was something else they had never seen. Anne loved it. Since Renata has 3 dogs, they felt very at ease in her house. It's a huge house with an outdoor swimming pool. We stayed 3 1/2 hours. came home and went to bed.

Today we started our journey to Hungary.

Sobota była pracowity dzień i "dzieci" były trochę zmęczony z poprzedniej nocy picia zbyt wiele. Miałem niektóre domowe wiśniówka Chciałem, aby spróbować i wylądowaliśmy pitnej 5 butelek. Nie trzeba dodawać, następnego dnia rano było szorstkie wstawania, ale zrobiliśmy to.
Mamy służył typowy polski śniadanie, wypił partii kawy i udał się do pałacu w Rogalinie na nasz pierwszy przystanek. Dzięki najnowszej aktualizacji jest zdecydowanie najlepszym, który jest blisko nas, około 35 minut. Wiedziałem, że będą pod wrażeniem i byli. Wzięliśmy ze słuchawkami angielskim i dowiedzieli się o każdym pokoju udało nam się zobaczyć, a także historię rodziny, która wcześniej go własnością.
Następny przystanek to Kórnik, gdzie znajduje się zamek z fosą, a także całkowicie odrestaurowany wewnątrz. Powiedziałem Anne historię Hussaria i dlaczego jeden zestaw zbroi miał pióra na jej temat. Nigdy nie słyszałem o czymś takim wcześniej.
Mieliśmy dość czasu, aby dostać się do domu, przebrać i jechać do naszego przyjaciela, Renata, bo zaprosił nas na kolację. Użyła znanych polskich porcję obiad, Bolesławiec, i to było piękne. To było coś innego, że nigdy nie widział. Anne podobało. Od Renata ma 3 psy, czuli się bardzo swobodnie w jej domu. Jest to ogromny dom z odkrytym basenem. Mieszkaliśmy 3 1/2 godziny. wrócił do domu i poszedł do łóżka.
Dzisiaj rozpoczęliśmy naszą podróż do Węgier.

No comments: