Tuesday, September 08, 2015

Rug

After two conversations on Skype, I started the process of rug cleaning in the dining room. I spread the Vanish crystals on the rug, took the brush and went back and forth over them to disperse the crystals into the rug. I had to wait 20 minutes for it to work and then I vacuummed the rug. It did make a difference but still doesn\t look like a new rug but the dark spots are gone now so I guess it works. 

Joan wasn't feeling well so she spent much of the day sleeping. If she doesn't feel good in the morning, I think she might stay home and not go to the funeral in Golina.

Po dwóch rozmów na Skype, zacząłem proces czyszczenia dywanów w jadalni. I rozprzestrzeniania kryształy znikają na dywanie, wziął szczotkę i udał się w tę iz powrotem nad nimi w celu rozproszenia kryształy pod dywan. Musiałem czekać 20 minut na to, aby pracować, a potem vacuummed dywan. To miało coś zmienić, ale nadal nie robi \ t wygląda jak nowy dywan, ale ciemne plamy zniknęły, tak teraz myślę, że to działa.


Joan nie czułem się dobrze, więc spędziła większość dnia śpi. Jeśli ona nie czuje się dobrze w rano, myślę, że może ona zostać w domu i nie iść na pogrzeb w Golina.

No comments: