Friday, September 25, 2015

Jeff-Day 2

Started the day at Rogalin Palace, the off to castle in Kornik and finished the day at a friends house for dinner. It's late and I will write more tomorrow from the Czech Republic.

Rozpoczął dzień Pałac w Rogalinie na off do zamku w Kórniku i zakończył dzień w domu przyjaciół na kolację. Jest już późno, a ja napiszę jutro z Czech.

No comments: