Saturday, September 05, 2015

Bad weather.
I checked the weather forecast for tomorrow in Zielona Góra. 90% chance of rain and a high temperature of 14C, not the best weather for walking around. However, you never know, they might be wrong. I hope so. I already made the taxi reservation for tomorrow and because it's just an overnight trip I won't be writing a blog for Sunday. Monday I'll post all the pictures and tell you about our travels.

Yesterday I went over to visit with a friend who lives close by to talk with and also see how his new living quarters are. He bought the top two floors in his mothers three story house and he has been renovating them for the last two years. It's finally done now and the place looks amazing. Very modern, high standard and the house is on a quiet street. I've know him for about four years and it's always a pleasure meeting with him. Like me, he has high energy and loves to travel. He is still young enough that he works but spends as much time as he can visiting in different countries. He loves dancing, salsa, tango and other latin dances and will be going to Argentina next month for 3 weeks to improve his tango skills. We talk about many things but because he works in the financial world I learn more about economic effects on different countries.

I saw a website of a woman who travels all around taking pictures of incredibly old trees like the ones above. I thought they were interesting.

Sprawdziłem prognozę pogody na jutro w Zielonej Górze. 90% szans na deszcz i wysoka temperatura 14C, nie najlepsza pogoda na spacery. Jednak nigdy nie wiadomo, może się mylić. Mam nadzieję. Ja już dokonałem rezerwacji taxi na jutro, a ponieważ jest to po prostu wycieczkę na noc nie będę pisać bloga na niedzielę. Poniedziałek wyślę wszystkie zdjęcia i opowiedzieć o naszych podróżach.

Wczoraj poszedłem do odwiedzenia z znajomego, który mieszka w pobliżu, aby porozmawiać z, a także zobaczyć, jak jego nowe pomieszczenia mieszkalne są. Kupił dwa ostatnie piętra w swoich matek trzy piętrowy dom, a on został renowacji je w ciągu ostatnich dwóch lat. To w końcu zrobić teraz, a miejsce wygląda niesamowicie. Bardzo nowoczesny, wysoki standard i dom jest na cichej ulicy. Znam go od około czterech lat i to zawsze przyjemność spotkanie z nim. Podobnie jak ja, ma dużą energię i uwielbia podróżować. On jest jeszcze młody, tyle, że on działa, ale spędza tyle czasu, ile on może wizyty w różnych krajach. Uwielbia taniec, salsa, tango i inne tańce Łacińskiej i będzie się do Argentyny w przyszłym miesiącu na 3 tygodnie, aby poprawić swoje umiejętności tanga. Rozmawiamy o wielu rzeczach, ale dlatego, że działa w świecie finansów mogę dowiedzieć się więcej na temat skutków gospodarczych w różnych krajach.

Widziałem na stronie internetowej z kobietą, która podróżuje dookoła fotografowania bardzo starych drzew, jak te powyżej. Myślałem, że to interesujące.

No comments: