Thursday, September 03, 2015

Great weather.

Spectacular day! Great, GREAT, weather. The golden rod in the field approaching our osiedle is absolutely beautiful and it amazes me how God mad so many colors for our world. I pray to him every night to come back and save this world he created before we, as humans, completely destroy it. So far, no response.

We started out the day sleeping late, until 9:30. Because I had a conversation scheduled at 10:00 I got up. At 11:00 Joan was dressed and ready to start our day by food shopping for the week. First we went to Carrefour to buy the kind of lettuce she likes to use, then went to the rynek for coffee. Thy have started another excavation of an archeological site so now there are three places blocked off to tourists. It seems rather dumb to start these excavations at the height of the tourist season but they didn't consult me.

After we were done we went to Real where we completed our shopping for the next week, spending 110 zl in total.

Back at home I did some research for my nephews wife and found the date, ship, where he left from and arrived at Ellis Island in 1903. He came from a village 2 hours southwest of Budapest. I sent her the information I found via a FB chat message.

Spektakularny dzień! Świetne, świetne, pogoda. Złoty pręt w dziedzinie zbliża nasze Osiedle jest absolutnie piękne i to mnie dziwi, jak Bóg szalony tak wiele kolorów dla naszego świata. Modlę się do niego co noc, aby wrócić i uratować ten świat, który stworzył, zanim my, jako ludzie, całkowicie zniszczyć. Jak dotąd, nie ma odpowiedzi.

Zaczęliśmy dzień śpi do późna, do 9:30. Bo miałem rozmowę zaplanowane na 10:00 wstałem. O 11:00 Joan był ubrany i gotowy na rozpoczęcie dnia od zakupów żywności na tydzień. Najpierw udaliśmy się do Carrefour kupić rodzaju sałaty lubi używać, a następnie poszedł do rynek dla kawy. Thy rozpoczęły kolejną wykopów archeologicznych miejscu, więc teraz są trzy miejsca zablokowany dla turystów. Wydaje się raczej głupi, by rozpocząć te prace wykopaliskowe na wysokości sezonu turystycznego, ale nie mnie skonsultować.

Po skończyliśmy poszliśmy do Real, gdzie zakończyliśmy nasze zakupy na następny tydzień, wydając 110 zł w sumie.

Po powrocie do domu zrobiłem kilka badań dla moich siostrzeńców żony i znaleźć datę, statek, gdzie w lewo od i przybył na Ellis Island w 1903 roku Pochodził z wioski 2 godziny na południowy zachód od Budapesztu. Wysłałem jej informacji znalazłem w wiadomości FB czatu.

1 comment:

Anonymous said...

Show some pictures form your osiedle ;-)

Pawel