Saturday, September 26, 2015

J & A Sat,drive
Didn't spend much time taking pictures because the majority of the day I was driving to the Czech Republic. We did stop for lunch in a local restaurant and the lady was kind enough to give Jeff and Anne three kinds of pierogi's to eat, 24 in all. Jeff ate the most but Anne also liked them. Jeff took more pictures because wasn't driving and you'll see them after he posts them. Tomorrow morning at 8:00 we're leaving for Budaapest, another day of driving.

Nie spędzają dużo czasu na robienie zdjęć, ponieważ większość dnia jechałem do Czech. Zrobiliśmy przystanek na lunch w lokalnej restauracji i pani, był na tyle uprzejmy, aby dać Jeff i Anne trzy rodzaje pierogów do jedzenia, 24 w ogóle. Jeff zjadł najbardziej, ale Anne podobały również. Jeff wziął więcej zdjęć, bo nie jechał, a zobaczysz je po tym jak ich stanowisk. Jutro rano o 8:00 wyjeżdżamy do Budaapest, innym dniu jazdy.

No comments: