Sunday, September 20, 2015

Masz racje

Yes, you're right, Pawel, autumn pictures from our osiedle would have been better but we were so tired cleaning all day I just didn't have the energy to go for a walk. I saw the picture on FB and posted it instead.

Today is the same, all day cleaning and exhausted from it.

Tak, masz rację, Paweł, zdjęcia jesienne z naszej Osiedle byłoby lepsze, ale byliśmy tak zmęczeni czyszczenia cały dzień po prostu nie mają siły, by iść na spacer. Widziałem zdjęcie na FB i zamieścił go w zamian.


Dzisiaj jest taka sama, wszystkie czyszczenia dni i wyczerpany z niego.

No comments: