Friday, February 19, 2016

0

A gray day in Poznań and the same inside our flat with nothing much going on other than my Polish lesson. We even took a nap in the afternoon because we stayed up late last night.

Szary dzień w Poznaniu i tym samym podobnie wewnątrz naszego mieszkania i nic więcej się nie zadziało oprócz mojej lekcji polskiego. Nawet zrobiliśmy sobie drzemkę po południu, bo poprzedniego wieczoru siedzieliśmy do późna

No comments: