Wednesday, February 17, 2016

Good news!

Thanks, Shaz, for the information about FTM. Maybe there is a light at the end of the tunnel. Time will tell.

John, I have checked out several photo storage programs including Flickr which has one "Best" rating but alas they have no means of making slideshows. They will give you, for free, 1Terrabyte of storage space so that could work for you. I will have to keep looking

I received another email from the man, Endre, and he gave me a name, address and phone number of a Fridrich living in the village of Tolscva where Joan's grandfather came from. He also gave me the name, address and phone number of the church there so now I have something to work with in the search for Joan's ancestors. This was all good news. Now I just have to find a Hungarian who speaks English.

I found an alternative to my Picasa/slideshow demise. Using Google Photo, first you upload the pictures you want, then at the top of the page click on the + sign and click "Shared Album". Next select all the pictures you want to show, name the album and then click on "Create" This gives you the URL you need to post the pictures in Blogger. When you click on my test-Joan's family, click on the first picture, it will open to a full screen and then click on the right each time to see a new picture. No, it won't be a slideshow but it does give you more time to see each picture. It's not ideal but for now it's the best I can do when Picasa is finally closed at the end of this year. Just try the test and tell me what you think of this method. I will keep using Picasa for this year until I can't anymore but at least I found one solution for posting pictures.

I joined the Hungarian Genealogy group on FB, posted a message what I was looking for and one woman replied she would go tomorrow the the Latter Day Saints family center in Utah and search microfilms for the birth record of Joan's grandfather. It would be fantastic if she found them.

Dzięki, Shaz, za informacje o FTM. Może jest światło na końcu tunelu. Czas pokaże.

John, sprawdziłem kilka programów do przechowywania zdjęć,  w tym Flickr, który ma bardzo dobrą pozycję ratingową, ale niestety  żaden z nich nie ma narzędzi  umożliwiających pokaz slajdów. Za darmo dadzą  1terabyte miejsca na dysku, dzięki czemu program może dla ciebie pracować. Będę kontynuował poszukiwania.

Otrzymałem kolejnego maila od mężczyzny o imieniu  Endre, a on dał mi nazwisko, adres i numer telefonu do Fridricha, który mieszka w miejscowości Tolscva, skąd pochodził dziadek Joan. On również dał mi nazwę, adres i numer telefonu tamtejszego kościoła, więc teraz mam coś nad czym mogę popracować w poszukiwaniu przodków Joan. To  były dobre wiadomości. Teraz tylko muszę  znaleźć Węgra, który mówi po angielsku.

Znalazłem alternatywę dla  pokazu slajdów w Picasa. Używając  programu Google Photo, najpierw trzeba przesłać zdjęcia, które chcesz, a następnie w górnej części strony kliknąć na znak + i kliknąć "Shared Album". Następnie należy wybrać wszystkie zdjęcia, które chcesz pokazać, dać nazwę nazwę albumowi, a następnie kliknąć "Utwórz". W ten sposób otrzymujesz URL, który potrzebujesz, aby opublikować zdjęcia na blogu. Po kliknięciu na nazwę: test-rodzina Joan , kliknij na pierwsze zdjęcie, które otworzy się na całym ekranie, a następnie za każdym razem kliknij przycisk po prawej stronie, aby zobaczyć nowe zdjęcie. Nie, to nie będzie pokaz slajdów, ale  daje ci więcej czasu, aby zobaczyć każdą fotkę. To nie jest idealne, ale na razie jest to najlepsze, co mogę zrobić, gdy program Picasa będzie ostatecznie zamknięty pod koniec tego roku. Po prostu wypróbuj test i powiedz mi, co myślisz o tej metodzie. Będę używać programu Picasa przez ten rok, do momentu aż nie będę mógł dalej, ale przynajmniej znalazłam jedno rozwiązanie, jak  wysyłać zdjęcia na blog.
 Dołączyłem do grupy Genealogia Węgierska  na FB, wysłałem wiadomość, czego szukam i jedna kobieta odpowiedziała, że jutro pójdzie do centrum rodzinnego o nazwie Latter Day Saints w Utah i poszuka mikrofilmu z  aktem urodzenia dziadka Joanny. Byłoby fantastycznie, gdyby się znalazł.

1 comment:

Lucie Haskins said...

Thanks for the heads up about the Picasa slideshow going away David. I actually prefer controlling the length of time I view a photo and didn't often visit the slideshows you provided for that reason. So now I have an incentive to once again check out the photos!