Saturday, February 27, 2016

Not good.

Good for her but bad for you, my "translator" will be on vacation for the next few weeks and you will only read the Google translation to Polish. I will look at them and see if I (ha ha ha) can improve them.

Today I had to make and take copies of our PIT-11 to the tax adviser this morning so he can prepare our Polish tax forms. They are due on April 15th in Poland., Due to city traffic it took me two hours to complete the task.

Dla niej dobrze, ale źle dla ciebie: moja "tłumaczka" będzie na wakacjach w ciągu najbliższych kilku tygodni i będzie można przeczytać tłumaczenia na polski wykonane przy pomocy translatora Google. Będę się im przyglądać i patrzeć, czy ja (ha ha ha), mogę  je poprawić.

Dziś rano musiałem zrobić i zabrać kopie naszego PIT-11 do  doradcy podatkowego, aby mógł przygotować nasze polskie formularze podatkowe. W Polsce trzeba  je złożyć do  15 kwietnia.  Ze względu na ruch w mieście,  zajęło mi dwie godziny, aby ukończyć  to zadanie.

No comments: