Saturday, February 27, 2016

Addition,

Thanks to reader, Lori, I have added a new feature to the blog which will automatically translate the blog into many different languages. On the left side, below Joan's picture, there is a select language gadget. Just click of the arrow, select the language and it will translate to it. It is a Google feature so don't expect perfect translations and it won't translate the Polish to another language but it might be useful to anyone whose native language isn't English. If you know another language, try it out and give me some feedback on how it is in that language.

It was a nice day for a walk. Tomorrow we go to Koniń to visit with cousin Krzysztof and his family and on the way back home stop in Golina for a little visit with cousin Kazia and her family.

Dzięki czytelnika, Lori, dodałem nową funkcję do bloga, który będzie automatycznie tłumaczyć blogu w wielu różnych językach. Po lewej stronie, poniżej zdjęcie Joanny, jest gadżet wybierz język. Wystarczy kliknąć na strzałkę, wybierz język, a to przekłada się na niego. Jest to funkcja Google, więc nie oczekuj doskonałe tłumaczenia i nie będzie przetłumaczyć na inny język polski, ale może to być przydatne dla każdego, których językiem ojczystym nie jest język angielski. Jeśli znasz inny język, wypróbować i dać mi jakieś opinie o tym, jak to jest w tym języku.

To był miły dzień na spacer. Jutro idziemy do Konin bywać z kuzyna Krzysztof i jego rodziny, a w drodze powrotnej do domu Golino zatrzymania na mały bywać z kuzyna Kazia i jej rodziny.

No comments: