Sunday, February 07, 2016

Good walking day.

Almost as good as being in Estepona today, 14c and sunny all day. Great day for a walk. Earlier I did my Polish homework and then we studied Spanish. It was just too nice outside to stay in so our walk around the neighborhood was extended and we saw the new houses and flats being built. Where there was once a small amount of forest is now going to be houses. I don't like to see that happen but this area is building up and even the big piece of land on one side as you approach our settlement is for sale. I imagine once it is sold it will also be more construction of houses. Fortunately we do have the protected forest across the road and this cannot be built on. It surrounds the three lakes that stretch all the way to the town Kierz.

We watched, again, the movie, Everything is Illuminated. It is a movie I relate to very much because it is about a young man searching for his roots in Europe, Ukraine specifically. The movie is not only touching but also funny.

We had an email from our friend, Marta, the one we spent last Christmas with and we will meet with her tomorrow night for dinner in a new restaurant for us. We haven't talked since our last meeting so it will be interesting to hear what she has been doing. Of course I will take my camera and take pictures.

Prawie tak dobre jak bycie w Estepona dzisiaj, 14c i słoneczne przez cały dzień. Wielki dzień na spacer. Wcześniej zrobiłem moją pracę domową, a potem Polski badanej hiszpańskim. To było po prostu zbyt miły na zewnątrz, aby zatrzymać się w tak nasz spacer po okolicy został przedłużony i widzieliśmy nowe domy i mieszkania w trakcie budowy. Tam, gdzie kiedyś którego niewielka ilość lasów jest teraz będzie domy. Nie podoba mi się, aby zobaczyć nie stało, ale obszar ten jest budowanie, a nawet wielki kawałek ziemi na jednej stronie jak podejście nasza osada jest na sprzedaż. Wyobrażam sobie, gdy jest oferowany będzie zatem bardziej budowa domów. Na szczęście mamy chronionego lasu po drugiej stronie drogi, a to nie może być zbudowany na. Otacza trzy jeziora nie rozciągają się aż do miejscowości Kierz.

Obserwowaliśmy, kolejny film, Wszystko jest iluminacją. Jest to film I odnoszą się do bardzo Bo to jest o młodym człowieku szukasz swoich korzeni w Europie, na Ukrainie konkretnie. Film jest nie tylko dotyka, ale tak zabawne.

Mieliśmy e-mail od naszego przyjaciela, Marta, ten, który spędził święta z obciążeniem, a my się z nią spotkać jutro wieczorem na kolację w nowej restauracji na nas. Nie rozmawialiśmy od naszego ostatniego spotkania, więc to będzie interesujące, aby usłyszeć, co ona robi. Oczywiście, że chcę wziąć mój aparat i robić zdjęcia.

No comments: