Tuesday, February 16, 2016

NOT happy!

If you're a reader of my blog you know I post a lot of pictures of our travels to different places, family meetings, parties, etc. Since I began this blog in 2006 I have used a program called Picasa for storing all of my pictures, making slideshows and posting them here. Picasa is owned by Google and for some unknown reason Google has decided to end Picasa and transfer all photos to it's own program called Google Photo. Of course, this doesn't please me because Google Photo has no way to make slideshows for me to utilize. I guess they never heard of the old adage...If it isn't broke, don't fix it. So now I must search for another program that has all the features of Picasa and IF I find one, transfer the numerous albums over and create new links to all pictures on my blog. I am not happy today but hope I can resolve the problem. Last week was the news that FTM is stopping at the end of the year and now, Picasa in July. Why don't they just leave good working programs alone?

On the positive side, I chatted with my son and Joan's daughter today and set up times for two different Skype dates. It will be good to see them again.

Jeśli jesteś czytelnikiem mojego bloga to wiesz, że wrzucam dużo zdjęć z naszych podróży w różne miejsc, spotkań rodzinnych, imprez itp Od momentu, kiedy zacząłem ten blog t.j. w 2006,  używam program o nazwie Picassa do przechowywania wszystkich moich zdjęć, przygotowania pokazu slajdów i zamieszczania ich tutaj. Picassa jest własnością Google i nie wiadomo dlaczego Google zdecydował się zakończyć Picassa i przenieść wszystkie zdjęcia na własny program o nazwie Zdjęcia Google. Oczywiście, to mi się nie podoba, ponieważ w Zdjęciach Google nie ma możliwości skorzystania i wykonania pokazu slajdów. Myślę, że oni nigdy nie słyszeli o stare powiedzeniu ... Jeśli coś się nie zepsuło, nie należy tego naprawiać. Więc teraz muszę poszukać innego programu, który ma wszystkie funkcje programu Picassa i jeśli taki znajdę, to muszę przenieść do niego liczne albumy i tworzyć nowe linki do wszystkich zdjęć na moim blogu. Nie jestem dzisiaj zadowolony, ale mam nadzieję, że mogę rozwiązać ten problem. W ubiegłym tygodniu była wiadomość, że FTM przestanie działać pod koniec roku, a teraz, że Picassa w lipcu. Dlaczego po prostu nie zostawić dobrze pracujące programy w spokoju?

Po stronie pozytywów  można dodać to, że dzisiaj rozmawiałem z moim synem i córką Joanny i ustaliliśmy dwa  różne terminach rozmów na Skype. Wspaniale będzie zobaczyć ich ponownie

2 comments:

greenbandman said...

I too love Picasa and have thousands of photos stored there. When you find another great program please post.

Shaz said...

http://blog.eogn.com/2016/02/12/future-plans-for-family-tree-maker/

Do you follow Dick Eastman's blog? EASTMAN'S ONLINE GENEALOGY NEWSLETTER. He has had several articles about the (almost) demise of FTM. You may want to read them and take action. I do not use FTM so I cannot comment. However, recently I found a way to get another copy of the discontinued PAF (Personal Ancestral File [LDS]) for a new laptop.

So it seems while things may look dead, they really are not.