Monday, February 01, 2016

Conditions.

Today I have been going crazy studying Polish grammar, particularly Conditionals. It's just difficult to get my English brain to make sense of them. If you're learning Polish you will know what I mean.

We stayed home all day and I only had one conversation in Polish on Skype and it's never enough. The weather isn't the greatest so there was no need to go outside for a walk again. Don't get me wrong, winter has not been bad yet but just not conducive for going outside. However, as we all are, I am looking forward to Spring. So far I have seen no early signs of it although my partner in Bydgoszcz said she saw some crocus coming up. Bydgoszcz is about an hour and a half northeast of here.

Dzisiaj Byłem szalony studiuje gramatykę polską, zwłaszcza warunkowe. To jest po prostu trudno dostać mój angielski mózg je zrozumieć. Jeśli uczysz się języka polskiego będziesz wiedzieć o co mi chodzi.

Zatrzymaliśmy się w domu cały dzień i miałem tylko jedną rozmowę w języku polskim na Skype i to nie wystarczy. Pogoda nie jest najlepsza, więc nie było potrzeby, aby wyjść na spacer ponownie. Nie zrozumcie mnie źle, zima nie jest złe ale jednak nie sprzyja dzieje na zewnątrz. Jednak, jak my wszyscy, ja czekam na wiosnę. Do tej pory nie widziałem pierwsze oznaki tego, choć mój partner w Bydgoszczy powiedział, że widziała niektóre krokusy wymyślanie. Bydgoszcz to około godziny i pół na północny wschód stąd.

No comments: