Friday, February 12, 2016

Waiting.

Thanks Stephanie. As for  FTM, here's a website of the company that WILL continue it with an interview of the owner answering questions. It might take a minute to load.  http://www.tamurajones.net/NewFamilyTreeMakerFuture.xhtml

Last night reminded me of those first days in Michigan when I was building my house. It was 19.5c at bedtime here and 18c when I woke up. Actually, it was much colder in Michigan,-30c before I installed the wood stove and closed off the top floor of the house. In Michigan I slept in long underwear, pants, sweater, gloves and a fur hat. Here, Thanks to our friend, Jackie, we have an electric blanket so once we got into bed it wasn't cold. Now, I just hope the repair man arrives on time at 11:30 and fixes the problem.

Here's a nice YouTube site about the fourth largest city in Poland, Wrocław. We've been there a few times and liked it very much.    https://www.youtube.com/watch?v=KbeqdzHbfbU

OK. feeling much better now at 14:00 after a visit from the repairman. It turned out the heating system wasn't broken, the two batteries in the thermostat in the living room were dead and therefore there was no signal being sent to the heating system to start when the inside temperature dropped. I didn't know about the batteries but I replaced them both and the temperature inside is rising. It will take 24 hours to get it back where we normally set it but at least all radiators are giving off heat now.

Dzięki Stephanie. Jeśli chodzi o FTM, tutaj jest strona internetowa firmy, która będzie nadal go prowadzić łącznie z wywiadem z właścicielem, który odpowiada na pytania. Kilka minut  może potrwać załadowanie strony http://www.tamurajones.net/NewFamilyTreeMakerFuture.xhtml

Ostatniej nocy przypomniało mi się kilka pierwszych dni w Michigan, kiedy budowałem mój dom. Było 19.5C przed pójściem spać i 18C, kiedy się obudziłem. Faktycznie,  było znacznie zimniej w Michigan, bo -30C zanim zainstalowałem piec drzewny i wykończyłem dach na najwyższym piętrze budynku. W Michigan spałem w kalesonach, spodniach, swetrze, rękawiczkach i czapce. Tutaj, dzięki naszej przyjaciółce Jackie, mamy koc elektryczny, więc kiedy poszliśmy do łóżka nie było zimno. Teraz mam  nadzieję, że mechanik dotrze na czas czyli na  11:30 i rozwiąże problem.
Tutaj jest miła strona na  YouTube na temat  czwartego co do wielkości miasta w Polsce - Wrocławia. Byliśmy tam kilka razy i podobało nam się bardzo. https://www.youtube.com/watch?v=KbeqdzHbfbU

OK. o godzinie 14:00, po wizycie fachowca czuję się znacznie lepiej. Okazało się, że system ogrzewania nie był popsuty, tylko dwie baterie w termostacie w salonie były wyczerpane, a zatem nie było żadnego sygnału wysyłanego do systemu grzewczego, aby rozpocząć grzanie, gdy wewnątrz spadła temperatura. Nie wiedziałem o bateriach ale obie wymieniłem i temperatura wewnątrz wzrasta. Uzyskanie poprzedniej temperatury zajmie 24 godziny,  ale przynajmniej teraz wszystkie grzejniki  wydzielają ciepło.

No comments: