Sunday, February 21, 2016

Rest

AH, Sunday, the day of rest and that is all we did besides studying. Joan made an apple pie yesterday and we will have it for desert today.

AH, w niedzielę, dzień odpoczynku i to wszystko zrobiliśmy oprócz studiowania. Joan mad szarlotkę wczoraj i będziemy mieli to na deser dziś.

No comments: