Monday, February 15, 2016

Exciting.


I spent a good deal of time during the weekend on Joan's family history and now have these two pictures of her grandmother and grandfather. Joan also went through old pictures she had and we identified many of the people in them. Now we know the places where they both came from, about 2 1/2 hours northeast of Budapest. At present I'm trying to find a relative in Hungary that we might meet with and if I do we will make the drive to him/her.

Spędziłem sporo czasu w weekend na historii rodzinnej Joanny, a teraz mają te dwa zdjęcia z babcią i dziadkiem. Joan poszła także przez starych zdjęciach i ona mieli zidentyfikować wiele osób w nich. Teraz wiemy, że miejsca, w których oboje pochodzą, około 2 1/2 godziny wschód od Budapesztu. Obecnie próbuję znaleźć krewnego na Węgrzech, że możemy spotkać się i jeśli robię dołożymy napęd do niego / niej.

No comments: