Thursday, February 11, 2016

Dumb.

It's almost humorous! Just when you think things are going well you wake up to a new problem that started when we went to sleep. It was 23c in our flat at that time but it seemed chilly in the morning. I checked the thermostat and sure enough, it was 19c and none of the radiators had heat in them. I turned on the water and eventually it became hot but no hot water was being sent into the radiators. There was nothing to do but call the heater repair man, again, the third time this winter. He informed me that he could not come until tomorrow so tonight Joan and I will sit covered with blankets.

Yet another event took place with the car insurance for the old car. Car insurance is automatically renewed in Poland, the basic insurance called OC. If you sell that car, the insurance goes with the car and it is up to the new owner to cancel it and get a new policy in his name or not. If he chooses not to cancel it, then the bill for the next year of insurance is sent to the previous owner. We didn't know that fact and were very surprised when we received a bill to pay insurance on our wrecked car for the next year. After more than a few attempts to cancel the insurance, our agent went to Auto Pawela, the company that bought our old car, and had the owner sign a confirmation that he had cancelled our old insurance and had a new policy in his name. This is the dumbest thing I have ever heard of, to make the old owner pay for insurance on a car that he sold.  Poland, after 8 years, continues to surprise me.

To zabawne! Po prostu, kiedy myślisz, że wszystko idzie dobrze,  budzisz się rano z nowym problemem, który zaczął się, gdy poszliśmy spać. W tym czasie w naszym mieszkaniu były 23C, ale w godzinach porannych był odczuwalny chłód. Sprawdziłem termostat, gdzie było wystarczających  19 C ale żaden z grzejników nie był ciepły. Odkręciłem wodę  aż ostatecznie była gorąca, ale ona nie była rozprowadzana  do grzejników. Nic  więcej nie można było zrobić, jak znowu zadzwonić do mechanika, po raz trzeci tej zimy. Poinformował mnie, że nie może przyjść wcześniej jak jutro, tak że dzisiaj wieczorem Joan i będziemy siedzieć przykryci kocami.

Jeszcze jedno zdarzenie miało miejsce  z ubezpieczeniem starego samochodu. Ubezpieczenie samochodu jest automatycznie odnawiane w Polsce, jest to podstawowe ubezpieczenie o nazwie OC. Jeśli sprzedajesz  samochód, ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela, który je anuluje, aby otrzymać nową polisę na swoje nazwisko. Jeśli  on nie zdecyduje się je anulować, to rachunek na następny rok za ubezpieczenie zostanie wysłany do poprzedniego właściciela. Nie wiedzieliśmy o tym fakcie i byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy otrzymaliśmy rachunek do zapłaty  za ubezpieczenie naszego rozbitego samochodu na przyszły rok. Po więcej niż kilku próbach anulowania ubezpieczenia, nasz agent poszedł do Auto Pawela, firmy, która kupiła nasz stary samochód i właściciel miał podpisać oświadczenie, że anulował nasze stare ubezpieczenie i ma polisę na swoje nazwisko. To najgłupsza rzecz, o jakiej kiedykolwiek słyszałem, aby stary właściciel płacił ubezpieczenie za sprzedany samochód. Po 8 latach tutaj, Polska nadal mnie zaskakuje.

No comments: