Wednesday, February 10, 2016

Good thing.

Another Wednesday meeting with Zbyszek. Joan wore her red coat and hat and he was impressed. How could he not be?

I finally found a family connection for Joan with a man in Oregon and set up a Skype meeting between them this Sunday at 9AM. They haven't spoken to each other in 56 years but remember each other. He knows another member of the family who knows all about the family connection to Hungary, something which Joan is very interested in.

Kolejne środowe spotkanie ze  Zbyszkiem. Joan ubrała swój  czerwony płaszcz i kapelusz i Zbyszek był pod wrażeniem. Jak nie mógł być?

W końcu znalazłem krewnego z rodziny Joan mieszkającego w Oregon i umówiłem ich na spotkanie  na  Skype w niedzielę o 9 rano. Oni nie rozmawiali ze sobą od 56 lat, jednak siebie pamiętają.  On zna innego członka rodziny, który wie wszystko o koneksjach z rodziną na Węgrzech, czyli o czymś, czym Joan jest bardzo zainteresowana.

No comments: