Monday, February 22, 2016

New discovery!!

Talking with a doctor/friend yesterday I learned something I wasn't aware although maybe most native born  people here are. We were talking about medicine I take for the tremors I've had for the last thirty years and I told her I had to buy some last Saturday.She told me that I should never buy medicine between 21:00-9:00 or on weekends because the price is always higher at those times. That kind of surprised me. I had Joan check some receipts from previous purchases on weekdays and, sure enough, the price was higher on Saturday.

I saw a very interesting movie last night, "The Children of Huang Shi" It's a story about an American journalist who went to China in the early 1940's to cover the invasion of China by Japan because there was no one covering it. His name was George Hogg and it's a true story about how he saved over 200 children from being killed by the Japanese and took them over 300 miles on foot to get them to a safe place. Some of those children are still alive today and they talk about him at the end of the movie. You can watch it on YouTube if you want to. I put it on my external drive and then we watched it on the big screen television.

Today, in the morning I had three Skype conversations, one Polish, one Spanish and one only English. I was suppose to have another at 16:00 but the bank called before then and I had to go and clear up a problem with our account. It turned out not to be our problem but the banks so that was good. Sometimes I wonder about doing online banking but it is so much easier than the old way.

Rozmawiając wczoraj  z lekarzem /znajomą i  dowiedziałem się czegoś, czego nie byłem świadomy, chociaż być może ludzie tutaj urodzeni wiedzą. Mówiliśmy o lekarstwie, które biorę na drżenie, jakie mam w  ciągu ostatnich trzydziestu lat i powiedziałem jej, że musiałem  kupić  lekarstwo w minioną sobotę. Ona powiedziała mi, że nigdy nie powinno się kupować leku pomiędzy 21:00-9:00 lub w weekendy, ponieważ cena w tym czasie jest zawsze wyższa. To mnie zaskoczyło. Przekonałem Joan aby  sprawdziła rachunki z wcześniejszych zakupów dokonanych w weekendy i z pewnością cena zakupu w sobotę była wyższa.

Wczoraj wieczorem widziałem bardzo ciekawy film  "Dzieci z Jedwabnego Szlaku". To opowieść o amerykańskim dziennikarzu, który udał się do Chin na początku 1940 roku by przygotować relację z inwazji Japonii na Chiny, bo nie było nikogo, kto by to zrelacjonował. Nazywał się George Hogg i to jest prawdziwa historia o tym, jak uratował ponad 200 dzieci przed zabiciem przez Japończyków zabierając je w 300 milową drogę na piechotę , aby umieścić je w bezpiecznym miejscu. Niektóre z tych dzieci  żyją do dzisiaj i opowiadają o nim pod koniec filmu. Można go obejrzeć na YouTube, jeśli chcesz. Ja  zapisałem go na zewnętrznym dysku, a następnie oglądaliśmy je na dużym ekranie telewizora.

Dziś rano miałem trzy rozmowy na Skype, jedną po polsku, jedną po hiszpańsku i jedną w języku angielskim. Spodziewałem się mieć jeszcze jedną  o godzinie 16:00, ale wcześniej miałem telefon z banku i musiałem wyjść, aby wyjaśnić sprawę związaną z naszym kontem.  Okazało się, że to nie był nasz problem tylko banku, więc wszystko w porządku. Czasami zastanawiam się nad bankowością wykonywaną online , która  jest  o wiele łatwiejsza niż stary sposób.

1 comment:

GoogleGaggler said...

That movie sounds very interesting and will likely get it on Dvd from my library. I just saw another very intersting film ( also based on a true story-- and the realwoman and journalist are interviewed afterwards too) about an Aussie girl who walks solo-- except for 4 camels and an occasional Nat.Geo.photographer in tow.
I bet you and Joan will enjoy watching, "Tracks". And Polsh actress, Mia Wasikowa plays tge Aussie woman-- abd she had to learn to 'wrangle' camels!