Thursday, February 25, 2016

3 Villages!

I was busy most of yesterday tracking down leads on the internet about Joan's ancestors. I made a little progress with the help of the Hungarian Genealogy Group on FB who gave me the names of the Abauj villages: Abaujker, Abaujkeri and Abaujszanto. All three are about 1/2 drive from where her grandfather came from so it is possible her mother came from one of the three. Traveling by horse back in her days would probably taken an hour or an hour and a half. Now it;s just a matter of finding an address to write to in each of the three villages and hope I get a response. We have 5 months before our Budapest trip so maybe I will get lucky.

Today was shopping day and we went way over our budget, 175 zl, mainly because of laundry detergent, salmon and a few other things that needed replenishing. It was a sunny day so it was nice to go out for a while, even if it was for food shopping. Still haven't see any signs of flowers growing but it won't be long now.

Przez większość wczorajszego dnia byłem zajęty  tropieniem w Internecie potencjalnych przodków Joan. Zrobiłem małe postępy przy  pomocy Hungarian Genealogy Group na FB, która dała mi nazwy wsi Abauj: Abaújkér, Abaujkeri i Abaújszántó. Wszystkie trzy są w połowie odległości od miejsca, skąd pochodził  dziadek  Joan i jest także możliwe, że jej matka pochodziła z jednej z tych trzech wiosek. Podróżując konno w tamtych czasach prawdopodobnie  zajęłoby to godzinę lub półtorej . Teraz, to  po prostu kwestia znalezienia adresu i napisania do każdej z trzech wsi i mieć nadzieję, że  uzyskam odpowiedź. Do  naszej podróży do Budapesztu jest jeszcze  5 miesięcy, więc może będę miał szczęście.

Dzisiaj był dzień na zakupy i przekroczyliśmy budżet, bo wydaliśmy  175 zł, głównie z powodu środków do prania, łososia i kilka innych rzeczy, które wymagały uzupełnienia. To był słoneczny dzień, więc miło było wyjść na chwilę, nawet jeśli to był zakup żywności. Nadal nie widać żadnych oznak rosnących kwiatów, ale to nie potrwa długo.

No comments: