Thursday, February 18, 2016

More good news!

Lucie, you should have mentioned your dislike of the moving slideshow. When you open one up, just click the first picture in the white triangle below to pause the photo. When you want to see the next picture just click on the arrow to the right and it will move to the next picture giving you time to look at it also. You can continue doing that for the whole slideshow.

Another stroke of luck came in an email from Endre, the man who sent me information about Joan's grandfather's village. I wrote to him to ask where he lives and he replied that he lives in Budapest and is Hungarian. He also said it might be possible for him to go with us to the village of Tolcsva when we visit Budapest. That would be fantastic if it happens because it would eliminate the problem of language.

Today was our normal food shopping day and we spent 147 zl for the week. A little high this week because we bought fresh salmon.

Joan, my bookkeeper, secretary, lover and wife did a comparison of our heating bills from last year to this year and it seems the completion of the insulation last year has made a positive difference in our heating bill. We already have our projected gas bills for the rest of this year and compared to last year we are paying 1,050 zl LESS than last year. That's a good thing to know. I wondered how much difference the insulation would make and now we know.

Lucie, trzeba było nadmienić, że nie lubisz pokazu slajdów. Kiedy otworzysz pierwsze zdjęcie to tam  jest biały trójkąt, który zatrzymuje pokaz. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejne zdjęcie kliknij na strzałkę po prawej stronie i  przejdziesz do następnego, mając czas, aby je obejrzeć. Można w ten sposób kontynuować oglądanie dla całego pokazu slajdów.

Kolejny łut szczęścia pojawił się w e-mail od Endre,  osoby, która wysłała mi informacje o wsi dziadka Joany. Napisałem do niego, aby zapytać, gdzie mieszka, a on odpowiedział, że mieszka w Budapeszcie i jest Węgrem. Powiedział również, że być może uda mu się pojechać z nami do wsi Tolcsva,  gdy odwiedzimy Budapeszt. To byłoby fantastyczne, jeśli tak się stanie,  problem języka zostałby wyeliminowany.
Dzisiaj był nasz normalny dzień na zakup żywności i wydaliśmy 147 zł na następny tydzień. Trochę więcej w tym tygodniu, ponieważ kupiliśmy świeżego łososia.

Joan, moja księgowa, sekretarka, kochanka i żona zrobiła porównanie naszych rachunków za ogrzewanie od ubiegłego roku do tego i wydaje się, że położenie ocieplenia na budynku w ubiegłym roku  przyniosło pozytywną zmianę w  rachunku za ogrzewanie. Mamy już nasze prognozowane rachunki za gaz do końca tego roku, i w porównaniu do ubiegłego roku płacimy 1050 zł mniej niż przed rokiem. To dobrze wiedzieć. Zastanawiałem się, jak dużą różnicę spowoduje ocieplenie budynku i teraz wiemy.

No comments: