Monday, February 29, 2016

Pictures.

Spent a lot of time rearranging my collection of photos into a more orderly fashion for finding them and the copying them to an external drive for safe keeping. I would hate to lose all that I have collected.

Spędziłem dużo czasu rozmieszczanie moją kolekcję zdjęć w bardziej uporządkowany sposób na znalezienie ich i ich kopiowanie na dysk zewnętrzny na przechowanie. Nie chciałbym stracić wszystko, co mam zebrine.

No comments: