Tuesday, April 15, 2014

Early visit.

It was off to the doctor's office early today to pick up the referral for tomorrow's mamogram for Joan. It was waiting for me at the reception desk so it didn't take long.  Tomorrow at 9AM we will go for the test and then wait for the results until we get back frrom Easter vacation. We haven't packed for that yet and probably won't until Thursday night.  Departure time is 9:00 Friday morning.

The weather has gotten a little colder so I had to turn the heating back on again last night because it was a little chilly inside.

Yesterday I wrote about my thoughts about not writing a book about our experience moving to Poland because of time, no real writing skills and publishing a book. Coincidentally I started talking with a new person today on Skype who works for the third largest publisher in Warsaw today. It's just a coincidence but I thought it was amusing.

Dzisiaj rano trzeba było odebrać z gabinetu lekarza skierowanie dla Joan na jutrzejszą mammografię. Skierowanie czekało na mnie w recepcji, więc nie to nie zajęło dużo czasu. Jutro o 9 rano pójdziemy na badanie, a następnie musimy czekać na wyniki, aż wrócimy z wakacji  Wielkanocnych. Jeszcze się nie spakowaliśmy i prawdopodobnie tego nie zrobimy aż do czwartku wieczorem. Godzina wyjazdu piątek 09:00 rano.

Pogoda pogorszyła się, jest trochę zimniej, więc wczoraj musiałem ponownie włączyć ogrzewanie, bo było trochę chłodno w środku.

Wczoraj pisałem o moich myślach, żeby nie pisać książki na temat naszych doświadczeń związanych z przeprowadzką do Polski ze względu na czas, bez rzeczywistych umiejętności pisania i publikacji książki. Dzisiaj przypadkowo zacząłem rozmawiać na Skype z nową osobą, który pracuje w trzecim co do wielkości wydawnictwie w Warszawie . To tylko zbieg okoliczności, ale myślałem, że to zabawne.

No comments: