Wednesday, April 09, 2014

Great dinner.

Last night's dinner was excellent. Muscovy duck is all meat and no fat, unless you leave the skin layer on for cooking, which Joan does. It's the closest thing we have found comparable to a good steak in the U.S. Yes, it is expensive compared to chicken or pork and we couldn't eat it very often but every now and then it is good to have. Our two duck filets were 40zl. Like I said, not cheap. However, a good steak in America would cost twice as much.

If you're a regular reader you know by now that Wednesday is our meeting day with Zbyszek in Kandulski's. Earlier, in the morning, I had two conversations on Skype, then Joan and I went to do our weekly shopping, cost 101zl. Yesterday I discovered that the kiosk where I buy the duck filets is also owned by Bystry, the butcher shop where I buy kiełbasa and lunch meat but in a different location.

I talked last night with cousin Józef in Jankowice to confirm our invitation for Easter. We be at their house at 12:00 a week from this Sunday. I just wanted to make sure he remembered.

Wczorajszy obiad był znakomity. Kaczka jest tylko mięsem  bez tłuszczu, jeśli nie zostawić na niej warstwy skóry  podczas gotowania, jak to robi Joan. Jest to najbliższe, porównywalne danie do dobrego steku w USA, jakie udało nam się znaleźć. Tak, to jest drogie danie w porównaniu do kurczaka lub wieprzowiny i my nie możemy go jeść często, ale od czasu do czasu dobrze je mieć. Nasze dwa filety z kaczki kosztowały 40zl. Tak jak mówiłem, nie tanie. Jednak dobry stek w Ameryce będzie kosztować dwa razy tyle.

Jeśli jesteś stałym czytelnikiem wiesz już, że środa jest naszym dniem na spotkanie ze Zbyszkiem u Kandulskich. Wcześniej, w godzinach porannych, miałem dwie rozmowy na Skype, a następnie Joan i ja poszliśmy zrobić nasze cotygodniowe zakupy za 101zl. Wczoraj odkryłem, że budka gdzie kupiłem filety z kaczki także jest własnością Bystry jak sklep mięsny, gdzie kupuję kiełbasę i mięso na obiad, ale w innym miejscu.

Rozmawiałem wczoraj z kuzyna Józefa w Jankowice, aby potwierdzić nasze zaproszenie na Wielkanoc. Mamy być w ich domu o 12:00 w tygodniu od tej niedzieli. Chciałem tylko upewnić się, przypomniał sobie.

2 comments:

FR said...

.... your weekly grocery bill of 101 zl did not include duck filets, did it?

David and Joan Piekarczyk said...

NO, because that was for the coming week and we don't eat duck everyweek so that was for all food for the next week.