Sunday, April 13, 2014

Easter bunnies.

I am writing out 120 sentences in Polish as part of my assignment for this week. I thought I would get them done early so later in the week I don't have to think about them. 

Without the heat on in our flat now it's still maintaing 21c and that's good enough.

Yesterday we went to a store and bought some Easter presents for the children of the parents we will be staying with in Alwernia over the Easter weekend. We got our own present from Aquanet, the company that supplies water to our flat. It was a bill for 61zl. How nice :-(

Piszę z 120 zdań w języku polskim, jako część mojego zadania na ten tydzień. Pomyślałem, że mógłbym je zrobić wcześniej, tak aby później w tygodniu  o nich nie myśleć.

Bez włączonego ogrzewania  w naszym mieszkaniu  jeszcze utrzymuje się temperatura  21C i to wystarczy.

Wczoraj poszliśmy do sklepu i kupiliśmy prezenty wielkanocne dla dzieci rodziców, u których zatrzymamy się  w Alwerni na Wielkanoc. Otrzymaliśmy własny prezent z Aquanet, spółki, która dostarcza wodę do naszego mieszkania. To był rachunek na 61zl. Jak miło.

No comments: