Wednesday, April 30, 2014

Application

Another good weather day. We did our weekly shopping, cost 124zl including meat from Bystry. Usually we meet with Zbyszek on Wednesday's at Kandulski's but since he is on vacation to Bulgaria and an island off of Greece, we had to go alone. It's become such a ritual for us the we just  had to go without him.

Today we started talking about  preparing the application for Joan to continue living in Poland. Her temporary permit is finished July 1st so we must start the process on May 15th, 45 days early. She has lived here now for almost seven years so she should be able to apply for a permanent residency permit. I called the immigration department to talk with the young lady who has always handled these matters for us but there was no answer. Joan must submit four copies of the 11 page application, have new photo's taken and pay the amount of money. Currently we are not sure what the price will be this time. Her temporary permits cost 350zl but, if I remember correctly, my permanent permit cost 600zl and that was a few years ago so it might be higher now. However much it cost, it has to be paid.  There are several documents she must provide to the office and if there are no new ones needed, we have them all. A temporary permit is only good for two years and Joan has had three of them. The permanent one is good for ten years but it automatically is renewed at that point so I don't have to go through this process.

Kolejny  dzień z dobrą pogodą . Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy za 124zł, w tym zakup mięsa u Bystry . W środę zazwyczaj spotykamy się ze Zbyszkiem u Kandulskich , ale ponieważ jest na wakacjach w Bułgarii i na greckiej wyspie , musieliśmy iść sami . Pobyt u Kandulskich stał się naszym rytuałem i  po prostu musieliśmy tam  iść bez niego.

Dziś zaczęliśmy rozmawiać o przygotowaniu wniosku dotyczącego dalszego pobytu Joan  w Polsce . Jej tymczasowe zezwolenie skończy się 01 lipca , więc musimy rozpocząć proces 15 maja na  45 dni wcześniej. Ona mieszka tu teraz prawie siedem lat, więc powinna być w stanie ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały . Zadzwoniłem do wydziału imigracyjnego , aby porozmawiać z młodą panią, która zawsze załatwia te sprawy dla nas, ale nikt nie podnosił słuchawki . Joan musi złożyć cztery kopie wniosku obejmującego 11 stron z nowym zdjęciem oraz opłatą . Obecnie nie jesteśmy pewni , co do  ceny . Jej dotychczasowe zezwolenie kosztowało 350zł , ale jeśli dobrze pamiętam , moje stałe to 600zł, ale to było kilka lat temu, więc cena może być wyższa . Niezależnie jak dużo kosztuje, musi być wpłacone . Do urzędu należy jeszcze dostarczyć  kilka dokumentów i  jeśli nie potrzeba żadnych nowych, mamy je wszystkie . Tymczasowe zezwolenie jest  tylko na dwa lata i Joan miała takich trzy . Stałe jest  na dziesięć lat , ale odnawia się automatycznie po tym czasie , więc nie muszę przejść przez ten proces .

No comments: