Wednesday, April 02, 2014

Vacation time.

Vacation! Where to go? That is the question with so many possibilities. Our first thought is to return to Spain, to Estepona, where we know the weather will be good, the accommodations are exceptional and the two ladies we stay with couldn't be better hosts. However, there is also the feeling of seeing new places not traveled, new cultures not experienced and new people to meet. It's a tough question to answer but we should start making plans. Of course, there are still places in Spain I would like to how Joan, like the city of Cordoba and revisit the Alhambra in Granada. Both are magical places, steeped in history, both Spanish and Arabic. This month we'll go to Jankowice for Easter to spend time with friends and family. Next month we will go to Berlin to see, once again, the daughter of a friend of ours from our Michigan days. She will make her first trip to Europe, first to Ireland where her husbands family comes from and then to Germany where here family comes from. Probably we'll stay in Berlin for three days and then drive south to Dresden to see that city. I think, at the most, we'll be gone one week.

 I spent the morning talking on Skype with three people, then we went food shopping, 100zl for the week and later we met Zbyszek for our weekly meeting at Kandulski's. We spent some time talking about digital recorders, his health and drinking coffee.  He said there are plans for the cobble stones in the rynek to be replaced by concrete slabs to make it easier to walk there. For myself, I'm opposed to the idea because that is part of the history and charm of the old market square. I don't want it to change.

A change has been made by the program to view family files. Click on the file you want to see, then click the green View button at the top.  When the page opens, at the bottom put your cursor and click on the magnifying glass with the x sign in it to enlarge the page.

Wakacje ! Gdzie się udać ? To jest pytanie z  wieloma możliwościami . Nasza pierwsza myśl to , aby powrócić do Hiszpanii , Estepona , gdzie wiemy, pogoda będzie dobra , pokoje są wyjątkowe, a dwie panie u których się zatrzymujemy  nie mogą być lepszymi gospodarzami . Istnieje również potrzeba zobaczenia  nowych miejsc, gdzie jeszcze nie byliśmy , doświadczenia nowych kultur i spotkania nowych  ludzi . To trudne pytanie, by na nie  odpowiedzieć , ale powinniśmy zacząć robić plany . Oczywiście , są jeszcze miejsca w Hiszpanii, które chciałbym jak i  Joan odwiedzić , jak miasta Cordoba i ponownie Alhambra w Granadzie . Oba są magicznymi miejscami , o bogatej historii , zarówno hiszpańskiej i arabskiej . W tym miesiącu pojedziemy do Jankowice na Wielkanoc , aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi . W następnym miesiącu pojedziemy do Berlina , aby zobaczyć  po raz kolejny , córkę naszego przyjaciela z czasów w Michigan . To będzie jej pierwsza podróż do Europy , najpierw do Irlandii , skąd pochodzi rodzina jej męża , a następnie do Niemiec skąd pochodzi jej rodzina. Prawdopodobnie zatrzymamy się w Berlinie na trzy dni , a potem pojedziemy na południe do Drezna , aby zobaczyć to miasto . Myślę, że będziemy tam ponad tydzień.

 Ranek spędziłem na rozmowach na Skype z trzema osobami , a następnie udaliśmy się na zakupy żywności (100zł na tydzień) , a później spotkaliśmy Zbyszka na naszym cotygodniowym spotkaniu u Kandulskich. Spędziliśmy trochę czasu rozmawiając o nagrywarkach cyfrowych , jego zdrowiu i piciu kawy . Powiedział, że są plany, aby  kostkę brukową w Rynku  zastąpić przez betonowe płyty , aby ułatwić  chodzenie . Co do mnie ,  jestem w przeciwny temu pomysłowi , ponieważ jest to część historii i uroku starego rynku . Nie chcę go zmienić .

Program do przeglądania zdjęć o rodzinie dokonał zmiany . Kliknij plik , który chcesz obejrzeć , a następnie kliknij zielony przycisk Widok na górze . Po otwarciu strony , na dole umieścić kursor i kliknij na lupę z x Zaloguj się nim , aby powiększyć stronę .

No comments: