Friday, April 25, 2014

What flower is this?


Does anyone know the name of this flower? It's on the window sill in the hallway just in front of our apartment door and it is very beautiful. We don't know the name of it.

Ukraine continues to grow in crisis and American troops are in Poland, Latvia and Litwa. It's just a small amount and I'm not sure why they are here or what they could do against the larger forces of Russia should Russia decide to send it's military into Eastern Ukraine but the situation gets worse each day. Diplomacy isn't working.

We stayed home today although it was nice outside but with a Polish lesson in the morning and three conversations in the afternoon there wasn't much time for outside activities. I did add the five new names to my Piekarczyk genealogy tree and made a new print out for the wall showing the new people.

Czy ktoś zna nazwę tego kwiatka? Stoi w korytarzu na parapecie okna naprzeciwko drzwi do naszego mieszkania i jest bardzo piękny. Nie znamy jego nazwy.

Kryzys na Ukrainie nadal rośnie. Amerykańscy żołnierze są w Polsce, na Łotwie i Litwie. To tylko niewielka ilość, a nie jestem pewien, dlaczego tu są i co mogą zrobić przed większymi siłami Rosji, gdyby ta podjęła decyzję, aby wysłać  wojsko na wschodnią Ukrainę, jednak sytuacja pogarsza się każdego dnia. Dyplomacja nie działa.

Dzisiaj zostaliśmy  w domu , chociaż na zewnątrz było przyjemnie, ale z porannymi lekcjami polskiego  i trzema rozmowami  po południu, nie było zbyt wiele czasu na wyjście na  zewnątrz.  Dodałem pięć nowych nazwisk do mojego drzewa genealogicznego rodziny Piekarczyk i zrobiłem nowy wydruk na ścianę przedstawiający nowe osoby.

8 comments:

Shaz said...

It looks like an amaryllis to me. If the flower stem seemed to grow several inches a day it's definitely an amaryllis. My grandkids gave me a bulb for Christmas, but it was a dud - lots of leaves but no flower!
Sharon in AZ

Anna from Florida said...

Dear Joan and David,

The flower in your picture is Amarylis. They are perennial and grow from the bulb a little similar to onion. They can be different colors - white, pink, peach and striped. In Florida you do not need to dig them up, in very cold parts of the country you have to dig them up. They are dormant all winter and in spring they show their colors. Enjoy while you can.

Best wishes

Anna from Florida

Beata said...

Amaryllis!

Anonymous said...

David hi, they are amerlis, a bulb type flower,
God bless mark

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks Beata.

David and Joan Piekarczyk said...

Thank you Anna. I hope you are doing well.

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks Shaz.