Saturday, April 05, 2014

OMG!

OMG! I can't believe this to be true but I've heard it from three different sources in the last few days.  It has to do with the rynek in Poznań and what MAY be happening to it. The last time we were there, last Sunday, we were surprised not to see all of the outside cafes either put up or close to being put up. Only 7 were there and for us it was a surprise. Today, after talking with a friend, she said there is a political battle going on between the city council and the restaurant owners. It seems the council no longer wants outside cafe's in the rynek and, of course, the owners want them. The logic of the council is that there is too much noise in the rynek.  I can't believe they would do this because the charm of going to the rynek, not only for Poznań residents but for tourists also, is that you can sit in an outside cafe and eat or have a drink. Surely, it helps the economy of Poznań. If it's true, this is one of the dumbest ideas I've heard yet from the city fathers. Without the cafe's, why even go to the rynek again once you've been there, if not to meet with friends, enjoy time outside, eat a meal or just watch the tourists go by. I can't imagine ryneks in Wrocław, Warsaw, Lublin, Kraków, Rzeszów or any other city without outside cafe's in during warm weather. It's preposterous, unbelievable and incredibly stupid.

OMG ! Nie mogę uwierzyć , że to prawda , ale słyszałem go z trzech różnych źródeł, w ciągu ostatnich kilku dni . Że ma do czynienia z Rynku w Poznaniu , a to, co może się dziać z nim . Ostatni raz byliśmy tam , w ostatnią niedzielę , byliśmy zaskoczeni, aby nie zobaczyć wszystkie poza kawiarni albo pakowane lub w pobliżu są pakowane . Tylko 7 były tam i dla nas to było zaskoczenie . Dziś , po rozmowie z przyjacielem, ona powiedziała, że ​​jest to walka polityczna dzieje między radą miasta i właścicieli restauracji . Wygląda na to rady nie chce na zewnątrz kawiarni w Rynku i , oczywiście , właściciele chcą je . Logika rady jest to, że jest zbyt wiele hałasu w Rynku. Nie mogę uwierzyć, że robią to , bo urok idzie na rynek, nie tylko dla mieszkańców Poznania , ale również dla turystów , jest to, że można usiąść na zewnątrz kawiarni i zjeść lub wypić drinka . Z pewnością , to pomaga gospodarce Poznania . Jeśli to prawda , to jest jeden z najgłupszych pomysłów słyszałem jeszcze od ojców miasta . Bez kawiarni , dlaczego nawet iść do rynek kolejny raz byłeś tam, jeśli nie spotka się z przyjaciółmi , cieszyć się razem na zewnątrz , zjeść posiłek lub po prostu obejrzeć turyści mijają. Nie mogę sobie wyobrazić rynek we Wrocławiu, Warszawie , Lublinie , Krakowie, Rzeszowie lub innego miasta bez zewnętrznej kawiarni w czasie ciepłej pogody . To niedorzeczne , niewiarygodne i niewiarygodnie głupie .

3 comments:

FR said...

Can you imagine Paris without its pavement cafes .......

David and Joan Piekarczyk said...

Even Chicago has them.

Anonymous said...

David, meant to talk to you for some some,

Firstly heard you on radio, excellent, you have a outstanding radio voice... well done.
Second Please don't hide the fact that the health care in Poland is not crash hot/ nor is the dental system.
Thirdly its good news that the rynek area is free of the cafe's etc, just take a look at how it ruined the old town square in Warsaw, town squares are town squares they way they are were in the old days, you may not know that in the evening time its a place where people get drunk, vomit and leave rubbish behind.... God Bless you both