Tuesday, April 01, 2014

Polish,Polish,Polish.

Three more conversations today to practice Polish and I started writing in Polish more often to cousin Kazia to improve my writing. It's a little funny because I always want to do even more and feel an urgency to learn the language knowing that it takes time. My biggest problem is having the patience required to do it. I know I'm going in the right direction but it's a long road.

Again I think I have the slideshow problem worked out but I won't really know until I post the next one.  I suppose that will be our trip to Jankowice for Easter to spend with Piekarczyk relatives and friends in Alwernia. I'm hoping for good weather so we can go to the cemetary in Babice with cousin Józef and visit the graves of relatives there. Last time we were there I couldn't find them on my own.

On the news we heard Ukraine owes Russian gas company, Gazprom,  1.7 bilion dollars and is unable to pay the bill. This prompted Ukrainian government to increase the cost to consumers by 50%.

Dzisiaj odbyłem trzy kolejne rozmowy w języku polskim i zacząłem częściej pisać w języku polskim do kuzynki Kazi, aby poprawić moje pisanie . To trochę zabawne , bo zawsze chcę zrobić jeszcze więcej i mam zapał do nauki języka , wiedząc, że na to potrzeba czasu . Moim największym problemem jest  cierpliwość, jaka jest wymagana,  aby to zrobić. Wiem, że idę w dobrym kierunku, ale to długa droga .

Znowu myślę, że mam problem z prezentacją zdjęć,  ale nie bardzo wiem jaki, dopóki nie wyślę następnych. Przypuszczam , że to będzie fotorelacja z naszej podróż do Jankowic , gdzie  spędzimy Wielkanoc w Alwerni z rodziną Piekarczyk i przyjaciółmi . Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda i możemy pójść na cmentarz w Babicach z kuzynem Józefem i odwiedzić tam groby bliskich. Kiedy byliśmy tam ostatnim razem, nie mogłem znaleźć ich na własną rękę .

W wiadomościach usłyszeliśmy, że  Ukraina jest winna rosyjskiej firmie gazowej Gazprom , 1,7 miliarda dolarów i nie jest w stanie zapłacić rachunku , a więc to skłoniło rząd Ukrainy do zwiększenia kosztów dla konsumentów o 50% .

No comments: