Wednesday, April 16, 2014

Sad Day

I received the sad news last night that cousin Helena Kubisiak died yesterday morning at 8:00. She had been ill and in the hospital in Koniń when it happened. She would have been 80 years old this June.  One of four sisters of great aunt Genowefa (Kazimierczak)Kasprzyk, she joined her sister, Anna who are now in God's hands. Only dear cousin's Kazia Juszczak and Cecylia Wiśniewska remain on the Earth. I'm waiting for news when the funeral will be.

Wczoraj otrzymałem smutną wiadomość , że kuzynka Helena Kubisiak zmarła wczoraj rano o 8:00. Kiedy to się stało, leżała chora w szpitalu w Koninie. Skończyłaby 80 lat w czerwcu tego roku. Jedena z czterech sióstr cioci Genowefa (Kazimierczak) Kasprzyk, dołączyła do swojej siostry Anna, która jest teraz w rękach Boga. Tylko drogie kuzynki Kazia Juszczak i Cecylia Wiśniewska  pozostaną na Ziemi. Czekam na wiadomości, kiedy będzie pogrzeb.

No comments: