Sunday, April 06, 2014

Rynek & Solacz park

Beautiful weather today and the weekend in the rynek for Easter kiosks to be up and selling foods and items for Easter so we went there. Probably the discussion about outside cafe's has not been voted on yet because now there are more of them erected since last week.  This is good news for us. We sat in Poczta café, near the old whipping post and I took pictures of young children. We stayed for about an hour and then went to Sołacz park for our annual spring walk.

In the children's area there are always lots of children so more pictures were taken. We continued walking around the park taking pictures and then finally returned home about 4PM to write this blog.  It was difficult coming back inside with such beautiful weather outside but we did it anyway. I had some good news today and may write about it later after I get clearance from the person who wrote me. Not everyone wants their information to be read about here and I must respect their wishes.

Half of my homework assignment is already done for next week and that is a good thing. I won't have to rush to get everything done this week. Tomorrow the car goes in for it's checkup and tire change. With less than two weeks before our trip down south I wanted it done before we left. I'm hoping there is nothing mechanically wrong that has to be fixed. This Fiat Panda has been a very reliable car since we bought it 6 years ago and I am hoping for another 6 years with it.

Don't forget to click "Slideshow" to view all pictures after you click the link on the right

Dziś piękna pogoda i weekend w Rynku na Wielkanoc kioski być i sprzedaży żywności i rzeczy na Wielkanoc , więc poszliśmy tam. Prawdopodobnie dyskusja o zewnątrz kawiarni nie został wybrany na jeszcze , bo teraz jest więcej wzniesiony od ostatniego tygodnia . To dobra wiadomość dla nas. Siedzieliśmy w Poczcie kawiarni , w pobliżu starego bitej postu i wziąłem zdjęcia z małymi dziećmi . Byliśmy tam przez około godzinę, a następnie udał się do Sołacz parku na nasz coroczny spacer wiosny .

W strefie dla dzieci nie zawsze są wiele dzieci tak więcej zdjęć zostały podjęte . Kontynuowaliśmy spaceru po parku robienie zdjęć , a następnie wrócił do domu około godzina szesnasta do pisania tego bloga . Trudno było wracać do środka z taką piękną pogodą na zewnątrz, ale zrobiliśmy to w każdym razie. Miałem dobre wieści dzisiaj i może napisać o tym później po tym, jak dostać odprawę od osoby, która do mnie napisała . Nie każdy chce być ich o informacje tu przeczytać i muszę szanować ich życzenia .

Połowa mojej pracy domowej jest już wykonane w przyszłym tygodniu i to jest dobra rzecz . I nie trzeba się spieszyć , aby zrobić wszystko w tym tygodniu . Jutro samochód idzie w to sprawdzanie i zmiana opon . Mniej , że dwa tygodnie przed naszą podróż na południe, chciałem to zrobić przed wyjazdem . Mam nadzieję, że nie ma nic złego , że mechanicznie musi być ustalona . Fiat Panda jest bardzo niezawodny samochódu ponieważ kupiłem 6 lat temu i mam nadzieję, że przez kolejne 6 lat z nim .

Nie zapomnij kliknąć "Pokaz slajdów", aby wyświetlić wszystkie zdjęcia po kliknięciu w link po prawej stronie

No comments: