Thursday, May 01, 2014

Normal day.

A normal day, nothing exciting. We had our usual oatmeal for breakfast and then I had one conversation. I had another one scheduled but the lady who I talk with has a sick son today and had to cancel.

The woman we are going to meet in Berlin emailed the location for our meeting on Monday, the 19th at a hotel in Berlin for a late lunch at 3PM. Fortunately it is only 10-15 blocks from our hotel so if the weather is nice we can walk there and don't have to drive. It will be good to see her after so many years and to meet her husband for the first time. It must be at least ten years since we last saw her. She was just a teenager then.

Joan is busy in the kitchen now making an apple pie for later this evening. It's great to have a wife who likes to cook, try different recipes and also bake. How lucky I am.

In the next couple of weeks my conversation partner for Bydgoszcz will be coming to Poznań so we will have a chance once again to meet face to face.

School is over now for high school students but those who have finished their last year still must study and take their matura examination during the next three weeks. Matura exams determine which universities they can attend.  With the highest grades you can select any university you want but with lower grades you are more limited in your choice.

Normalny dzień , nic ekscytującego . Mieliśmy nasze zwykłe płatki owsiane na śniadanie , a potem miałem jedną rozmowę . Miałem jeszcze jedną zaplanowaną , ale syn  pani, z którą miałem mi dziś rozmawiać jest chory i musiała zrezygnować .

Kobieta , z którą mamy zamiar spotkać się w Berlinie wysłała email, w którym określiła miejsce naszego spotkania w poniedziałek  19 maja. Jest to jeden z  hoteli w Berlinie, gdzie zjemy późny lunch o 3 po południu . Na szczęście miejsce spotkania jest oddalone tylko o 10-15 przecznic od naszego hotelu , więc jeśli będzie ładna pogoda, możemy tam pójść, a nie jechać . Będzie dobrze  zobaczyć ją po tylu latach i po raz pierwszy spotkać jej męża . Będzie co najmniej dziesięć lat od czasu, kiedy ostatnio ją widziałem . Wtedy była jeszcze nastolatką.

Joan jest teraz zajęta w kuchni robieniem szarlotki na później , na ten wieczór . Wspaniale jest mieć żonę , która lubi gotować , piec i próbuje różne przepisy . Mam szczęście.

W ciągu najbliższych kilku tygodni mój partner do rozmów z Bydgoszczy przyjedzie do Poznania , więc będziemy mieli okazję po raz kolejny spotkać się twarzą w twarz .
Szkoła jest teraz nieczynna dla uczniów , ale ci, którzy ukończyli ostatnią, trzecią klasę nadal muszą się uczyć i zdać egzaminy maturalne w ciągu najbliższych trzech tygodni. Egzaminy maturalne wyznaczają, na jakie uniwersytety mogą pójść . Z najwyższymi ocenami możesz wybrać dowolną uczelnię, jaką chcesz  , ale z niższymi masz bardziej ograniczony wybór.

No comments: