Wednesday, May 28, 2014

A book?

Talking with a new person today on the Exchange, she asked me how Joan and I met so I told her the whole story of us up to today. She said I should write a book about my life and the adventures and paths I chose. I told her it would take too much time away from living every day, studying Polish and Spanish and writing this blog is enough for me. On days like today, when it is raining all day and we only did food shopping for week, 95zl, and our weekly meeting at Kandulski's there is not much to write about so it doesn't take long.  However, when we travel or there are pictures to post and longer tales to tell,  sometimes it takes two hours to complete a daily blog. I could use a better camera because pictures inside dark places don't come out light enough but I'm not ready to spend the kind of money needed for a better camera.

This new conversation partner lives close to Grudziądz and maybe on our next trip to that area we'll have a chance to meet her and her husband. She has a great sense of humor and it's fun talking with her. Coincidentily,  her last name is the same as a great uncle of mine but there is no relationship. I checked already. 

W ramach wymiany językowej rozmawiałem dzisiaj z nową osobą i ona zapytała mnie, jak Joan i ja spotkaliśmy się, więc opowiedziałem jej całą historię o nas od początku aż do dzisiaj. Powiedziała, że powinienem napisać książkę o moim życiu, przygodach i drogach, jakie wybrałem. Powiedziałem jej, że to zabrałoby za dużo czasu z codziennego życia, nauki polskiego i hiszpańskiego, a pisanie tego bloga  jest dla mnie wystarczające. W takie dni, jak dzisiejszy, kiedy przez cały dzień pada deszcz, a my zrobiliśmy zakupy na cały tydzień za 95 zł i odbyliśmy cotygodniowe spotkanie u Kandulskich, to nie ma wiele do pisania i nie zajmuje wiele czasu, aby to zrobić. Jednak kiedy podróżujemy, albo są zdjęcia do umieszczenia na blogu lub dłuższe opowieści do opowiedzenia , to czasem potrzeba dwóch godzin, aby skończyć blog.  Przydałby mi się lepszy aparat , bo zdjęcia wewnątrz ciemnych miejsc nie mają wystarczającej ilości światła , ale nie jestem przygotowany na to, aby wydać tyle pieniędzy potrzebnych na lepszy aparat.

Ten nowy partner, z którym rozmawiam mieszka blisko Grudziądza i może podczas naszej następnej podróży w ten rejon będziemy mieli szansę ją i jej męża spotkać . Ma świetne poczucie humoru i rozmowy z nią są zabawne. Przypadkowo , jej nazwisko jest takie samo jak  mojego wujka , ale nie ma żadnego pokrewieństwa . Sprawdziłem już .

No comments: