Friday, May 30, 2014

New plate.

OK, we got the new plate and attached it directly to the car so it can't get lost again. It was easy to do. Sitting outside of the building were two men who do it for you and it only takes about 10 minutes. The cost was 40zl but that included two new holders for the plates and the attachment of the plate to the car.

That radio interview program we did a month or so ago was so successfull, not just our interview but all they have done, that the local TV station, WTK, made a program on it's channel for it and the program won a few awards lately. Tomorrow is the last filming of it and there is a picnic in Cytydela(largest park in Poznań) that we've been invited to and if the weather is good we will probably go. The programs were interviews with the different foreigners who live in Poznań now from different countries.

OK, mamy nową tablicę rejestracyjną zamocowaną bezpośrednio do samochodu, więc nie może się zgubić ponownie. To było łatwe do zrobienia. Dwóch mężczyzn siedziących na zewnątrz budynku  zrobią to za Ciebie w około 10 minut. Koszt był 40zl razem z dwoma nowymi uchwytami do płytek i mocowaniem tablicy do samochodu.

Wywiad radiowy jaki zrobiliśmy dla programu w radiu ponad miesiąc temu był tak udany, nie tylko nasz wywiad, ale wszystko, co zrobili, że lokalna stacja telewizyjna, WTK, dała program na ich kanale i program ostatnio zdobył kilka nagród. Jutro jest ostatni dzień filmowania, a także piknik w Cytadela (największy park w Poznaniu) i  zostaliśmy na to zaproszeni i jeśli pogoda będzie dobra, prawdopodobnie pójdziemy. Programy obejmowały wywiady z różnymi cudzoziemcami z różnych krajów, którzy teraz mieszkają w Poznaniu.2 comments:

greenbandman said...

Will we get to see it on YouTube like Polandia?

David and Joan Piekarczyk said...

Probably not.