Friday, May 02, 2014

Gate of Poznań.
The Heritage Centre of Cathedral Island called “The Gate of Poznan” is officially open! This weekend there will be open-air theatre spectacles, light shows, concerts and, of course, touring of the place itself! Many people have a chance to see Brama Poznania. Musician Jacek Hałas, who we met some years ago, performed there on April 29th. This brama(gate) is a new bridge to get to the Island. The Island is interesting because it was the beginning place of what now is Poznań. There you will find Ostrów Tumski, a cathedra 1000 years old and other interesting buildings.

 Dziedzictwo Centrum Ostrowa Tumskiego o nazwie "Brama Poznańska" zostanie oficjalnie otwarte! W ten weekend  będą plenerowe widowiska teatralne, pokazy świetlne, koncerty i oczywiście zwiedzanie samego miejsca! Wiele osób ma okazję zobaczyć Bramę Poznańską. Muzyk Jacek Hałas, którego poznaliśmy kilka lat temu,  miał tam występ 29 kwietnia. Ta brama jest nowym mostem, którym można dostać się na wyspę. Wyspa jest interesująca, ponieważ była miejscem, od którego zaczął się Poznań. Znajdziesz tutaj Ostrów Tumski, katedrę która ma 1000 lat i inne ciekawe budynki.

No comments: