Monday, May 12, 2014

Good meeting.Today we met with my conversation partner who lives in Bydgoszcz and camee to Poznań for a few days. We met in Kandulski's and she brought with her three surprises for us, books to help us learn Polish and Spanish.  They are bilingual dictionaries but visual dictionaries that show pictures of each word you want to know. They each cover many subjects, like shopping, food, sports, work, health, flowers, etc. The picture in the middle is a set of CD's I can listen to in the car so that will also be helpful. I always enjoy our conversations via Skype because this lady is so full of life and enjoys travelling as much as we do.  This is our second face to face meeting and since Bydgoszcz is on the way to Grudziądz maybe it will be possible to visit her in her city next time.

Earlier in the morning we went to NFZ to submit our forms for insurance but there was no parking place close to the building so I dropped off Joan in front of it. She went inside and I went a few streets forward to park. By the time I had walked back to the building Joan was already done and so we went home. I was happy that she could complete this task so that I know she will be able to do it without me when the time comes that I am not here.  I have been teaching her all the things that she will need to know how to do without me. NO, there is nothing wrong with my health, it is only preparation for the distant future. As a young boy in the Boy Scouts of America I learned the motto, "Be Prepared" and I have always tried to remember that.

Dzisiaj spotkałem się z moim partnerem rozmowy , która mieszka w Bydgoszczy i camée do Poznania na kilka dni . Spotkaliśmy się w Kandulski i przyniosła z jej trzech niespodzianek dla nas , książki , aby pomóc nam nauczyć się języka polskiego i hiszpańskiego. Są jednak słowniki dwujęzyczne słowniki wizualne , które pokazują zdjęcia z każdego słowa , które chcesz znać . Każdy z nich obejmuje wiele tematów , takich jak zakupy , jedzenie , sport , praca , zdrowie, kwiaty , itp.obraz w środku jestzestaw płyt CD można słuchać w samochodzie tak, że będą również pomocne . Zawsze cieszyć się nasze rozmowy przez Skype , bo ta pani jest tak pełna życia i lubi podróżować tak jak my. To jest nasz drugi spotkanie twarzą w twarz , a od Bydgoszcz jest w drodze do Grudziądza może będzie można ją odwiedzić w jej mieście następnym razem .

Wcześniej rano udaliśmy się do NFZ o przedstawienie nasze formularze do ubezpieczenia , ale nie było miejsca do parkowania w pobliżu budynku , więc odpadły Joan przed nim . Weszła do środka i poszłam kilka ulic dalej do parku . Do czasu kiedy nie wrócił do budynku Joan już zrobione i tak poszliśmy do domu. Byłem szczęśliwy , że może wykonać to zadanie tak, że wiem, ona będzie w stanie to zrobić beze mnie , kiedy nadejdzie czas , że nie jestem tutaj . Uczę jej wszystkie rzeczy, które będzie ona musiała wiedzieć , jak to zrobić beze mnie . NIE, nie ma nic złego z moim zdrowiem , to tylko przygotowanie do odległej przyszłości . Jako młody chłopiec w Boy Scouts of America dowiedziałem motto , " Bądź gotów " i zawsze starałem się pamiętać.

No comments: