Saturday, May 03, 2014

Visit


Today was the day to visit some friends that live close to us that we haven't seen for some time. They invited us to visit and we were happy to go and meet with them again. We've known them for 6 years so it was good to see them. We spent about 2 hours there and then returned home


Dziś był dzień, aby odwiedzić przyjaciół, które żyją blisko nas, że nie widziałem od dłuższego czasu. Zaprosili nas do odwiedzenia i byliśmy szczęśliwi, aby przejść i spotkać się z nimi ponownie. Znamy je przez 6 lat, więc to było dobre, aby je zobaczyć. Spędziliśmy tam około 2 godziny, a następnie wrócił do domu

No comments: