Saturday, May 24, 2014

Ruth died.

Ruth Ziolkowski died May 21st. It would be worth your time to read who she was.  http://www.washingtonpost.com/national/2014/05/22/89130c72-e1d7-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html

Today we had the parents and a guest visit with us in the afternoon. It is always interesting to hear the stories they tell of former times in Poland and we always look forward to seeing them. They brought their little four year old son, Gustaw, with them and he was fascinated by the hour glass we have. Actually it's a 2 1/2 hour glass that Joan received some years ago as a present. I bought more sweets from Kandulski's than we needed so now we will have to eat what was not eaten. Oh, well!

It seems the work crew putting the insulation on the building is one of the better ones, they even worked today, Saturday, until 2PM before they quit for the day. we were fortunate to be on vacation when they started and missed the loud noise of drilling. Now they are just putting the finishing plaster over the insulation and then they will paint and be done, maybe by the end of the week.

Ruth Ziółkowski zmarła 21 maja . Warto poświęcić swój czas , aby przeczytać , kim była . http://www.washingtonpost.com/national/2014/05/22/89130c72-e1d7-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html

Dzisiejszego popołudnia mieliśmy gości. Interesuje nas słuchanie opowieści o dawnych czasach w Polsce i zawsze czekamy na spotkanie z nimi . Zabrali ze sobą niewiele ponad czteroletniego syna Gustawa  zafascynowanego naszą klepsydrą  , którą Joan otrzymała kilka lat temu jako prezent . Kupiłem więcej słodyczy od Kandulski niż było nam potrzebne , więc teraz będziemy jeść to, co nie zostało zjedzone . Och , dobrze !

Wydaje się,  praca załogi przy izolacji  budynku jest jedną z lepszych , nawet pracowali dzisiaj w sobotę  do godziny czternastej , zanim mieli wolny dzień. Mieliśmy szczęście, że byliśmy na wakacjach , kiedy zaczęli i ominął nas hałas wiercenia . Teraz  tylko kładą tynk wykończeniowy na izolację , a  następnie pomalują i zakończą pracę, może do końca tygodnia .

No comments: