Sunday, May 04, 2014

Brama Poznania

 
We started the day with sunshine but by the time we wanted to go and visit the new Brama Poznania, clouds covered the sky and it was a little chilly.  However, that didn't stop us from putting on warmer clothes and going anyway. We were able to drive right next to Ostów Tumski and park. We walked across the bridge that was made 4 or 5 years ago and then left along the riverbank to the Brama. I was surprised it was so close, only about 200 metres away. On the right side is the new building called the Heritage Center and through the center of it you gain acess to the bridge to the other side. It's free entrance this weekend but to tell you the truth, I didn't see anything inside the center that would make me want to pay to get in and use the bridge. The older bridge is open and no chargé to cross over it. Maybe in the future they will put something in the Center to make it worth paying to see but for now there isn't anything. The best part of it was the restored brick work on the inside dating back to 1838. The new, enclosed bridge is well constructed, good protection from the weather but hardly worth paying to use it.

So we walked across to the other side where the Cathedral and other building are, went inside the Cathedral and I used the new entrance to the crypt where they have exposed more old tombs and coffins to be viewed. When we were done, to get the chill off, we went to Kandulski's for coffee.

Back home we received this picture from Joan's daughter, Karen, of her son and his date for the Prom. Very interestingly, Karen told us her name is Gabriella, she is of Polish origin and speaks fluent Polish. Her parents are from northeastern Poland. Maybe now our grandson will have incentive to learn Polish.

Zaczęliśmy dzień od słońca , ale do czasu, kiedy chciałem pójść i odwiedzić nowe Brama Poznania , chmury i niebo pokryte było trochę chłodno . Jednak to nie powstrzymało nas od zakładania cieplejszych ubrań i będzie tak. Byliśmy w stanie jechać obok Ostów Tumski i parku . Szliśmy przez most , który został złożony 4 lub 5 lat temu , a następnie w lewo wzdłuż brzegu rzeki do Bramy . Byłem zaskoczony , że było tak blisko , zaledwie 200 metrów od hotelu. Po prawej stronie jest nowy budynek o nazwie Centrum Dziedzictwa i przez centrum tego zyskasz to uzyskać dostęp do mostu na drugą stronę . To nic nie kosztuje wejście w ten weekend , ale powiedzieć prawdę , nie widzę nic w środku centrum , które sprawiają, że chcę zapłacić, aby dostać się i skorzystać z mostu . Starszy most jest otwarty i bez żadnych opłat , aby przejść przez niego . Być może w przyszłości będą one umieścić coś w centrum , aby to warto zapłacić , aby zobaczyć , ale na razie nie ma nic . Najlepsze było to, przy wrócona praca na wewnętrznej cegły sięga 1838 roku. Nowy , zamknięty most jest dobrze zbudowany , dobrą ochronę przed deszczem , ale nie warto płacić , aby go używać.

Więc poszliśmy na drugą stronę , gdzie Katedra i inne budulcowe , wszedł do katedry i użyłem nowe wejście do krypty , gdzie są narażone bardziej stare groby i trumny do oglądania .
Kiedy skończyliśmy , aby uzyskać jednorazowe chłód , poszliśmy do Kandulski jest na kawę .


Powrót do domu otrzymaliśmy ten obraz od córki Joan , Karen, jej syn i jego na bal . Bardzo ciekawe, Karen powiedział nam jej imię Gabriella , jest pochodzenia polskiego i mówi płynnie po polsku. Jej rodzice pochodzą z północno-wschodniej Polski . Może teraz nasz wnuk będzie miał motywację do nauki języka polskiego .No comments: