Friday, May 23, 2014

Lobtau
After we returned from a nice dinner in Dresden's center, we took a walk to a unique cemetery close to where we were staying. The entrance almost look Romanesque so I just had to take some pictures of the place. On the walls were plaques with family names in front of each grave and in the center of both sides were remains of columns that looked very old. More interesting were rows of graves of adult people yet the grave was only the size of a child. Even more interesting were the grave markers with more than a few names on them and only a single year written on it as if they all died in that year and were all buried together. We did find some beautiful flowers growing there also so I took pictures of them.

We started our journey back home about 11AM and took an alternate route though the country and small villages on the way back to Germany. By 3PM we were home and to our GREAT surprise they are finally putting the insulation on the back of our building. Maybe next year the heating bills won't be quite so high but you never know.

All in all, we had a good trip, reuniting with two people we haven't seen in years and visiting new cities and palaces. One thing I don't understand is why many of the main tourist attractions haven't had their building cleaned on the outside. Many are still black from age. Compared to Poznań, they are way behind.

Po powrocie z dobrą kolację w centrum Drezna , poszliśmy na spacer do unikalnym cmentarzu w pobliżu , gdzie byliśmy . Wejście wyglądają niemal romańskie tak po prostu musiałem zrobić kilka zdjęć z tego miejsca. Na ścianach wisiały tablice z nazwami rodzin przed każdym grobie i w centrum obu stronach były resztki kolumn, które wyglądały na bardzo stare . Bardziej interesujące były rzędy grobów osób dorosłych, alegrób był tylkorozmiar dziecka . Jeszcze bardziej interesujące były nagrobne z więcej niżkilka nazwisk na nich i tylko w jednym roku, napisane na nim , jak gdyby wszyscy zginęli w tym roku i zostali pochowani razem. Znaleźliśmy kilka piękne kwiaty rosnące tam też więc wziąłem ich zdjęcia .

 
Zaczęliśmy naszą podróż z powrotem do domu o 11 rano i wziął inną trasę choćkraj i małe wioski na drodze powrotnej do Niemiec . Przez godzina piętnasta byliśmy w domu i do naszego wielkiego zaskoczenia są ostatecznie zakończyć izolację z tyłu naszego budynku . Może w przyszłym roku rachunki za ogrzewanie nie będzie aż tak wysoki, ale nigdy nie wiadomo .

 
W sumie , mieliśmy dobrą podróż , zjednoczenie z dwóch ludzi, których nie widziałem od lat i zwiedzanie nowych miast i pałaców . Jedna rzecz, której nie rozumiem, dlaczego wielu z głównych atrakcji turystycznych , nie mieli ich budynek czyścić na zewnątrz . Wiele z nich jest nadal czarny z wiekiem . W porównaniu do Poznania , są daleko w tyle .

No comments: