Sunday, May 18, 2014

Berlin-Day 1


It took us 3 hours to drive to Berlin on this rainy day but, due to a road shutdown, in Berlin it took another hour to get to the hotel, Calma Bitte Berlin. Then I found out I had to park my car several blocks away from the hotel because they had no parking there. Eventually we were checked in and took a little walk around the area we were in. Very close by was the largest Jewish temple, almost completely destroyed by the Nazi's but now somewhat restored and open to the public. We stopped and spent an hour there and then moved on to other interesting buildings like the Bode Museum and the needle tower.
Zajęło nam 3 godziny, aby jechać do Berlina na ten deszczowy dzień, ale, ze względu na zamknięcie ruchu drogowego, w Berlinie zajęło kolejną godzinę, aby dostać się do hotelu, Calma Bitte Berlinie. Potem dowiedziałem się, musiałem zaparkować samochód kilka przecznic od hotelu, ponieważ mieli tam zakaz parkowania. Ostatecznie byliśmy zameldowaliśmy się i wziął mały spacer po okolicy byliśmy w. Bardzo blisko była największa świątynia żydowska, niemal całkowicie zniszczona przez nazistów, ale teraz nieco odnowiony i otwarty dla publiczności. Zatrzymaliśmy się i spędził tam godzinę, a następnie przeniósł się do innych ciekawych budynków, takich jak Muzeum Bode i igły wieży.

No comments: