Thursday, May 15, 2014

Busy, busy, busy.

A very busy day today fixing the headlight and then to immigration. They have completely renovated the offices and there is more space, no line today and nobody was waiting for a clerk. It wouldn't have mattered to us because our friend came out after I called to her. She went over the application, told us what we should change or add, gave us the latest form for the tax office and then searched for the address and name of the office closest to us. She is so incredibly helpful. Good news also is that the two ladies who work behind the counter now both speak English. In this case, it's a good thing to be able to easily ask whatever question we might have although our friend usually answers them all. From all the running around we did I felt a bit tired but back at home we are still putting all the information needed for the applications.  Tomorrow will also be busy finishing up and we still have to go to NFZ to get our health cards for being out of Poland. It's for emergency purposes in case we need some kind of care in another EU country.

Bardzo pracowity dzień ustalenia dzisiaj reflektor , a następnie do imigracji . Mają całkowicie odnowiony biura i tam jest więcej miejsca , a nie linia dzisiaj nikt czekał na urzędnika . To nie miałoby znaczenia dla nas , ponieważ nasz przyjaciel wyszedł po zadzwoniłem do niej. Podeszła do wniosku , powiedział nam, co powinniśmy zmienić lub dodać , dał nam ostatni formularz w urzędzie skarbowym , a następnie szukał adres i nazwę urzędu, najbliżej nas . Ona jest tak bardzo pomocny . Dobrą wiadomością jest to , że te dwa kobiety , którzy pracują za ladą teraz zarówno po angielsku . W tym przypadku , to jest dobrą rzeczą, aby być w stanie łatwo zadać pytanie , co możemy mieć choć nasz przyjaciel zwykle odpowiada ich wszystkich . Od wszystkich biegających my nie czułem się trochę zmęczony, ale z powrotem w domu, jesteśmy w trakcie wdrażania wszystkich informacji potrzebnych dla aplikacji . Jutro będzie zajęty kończąc się i nadal iść do NFZ , aby nasze karty zdrowia za to, że z Polski . To na wypadek sytuacji kryzysowej w przypadku musimy jakąś opiekę w innym państwie UE .

No comments: