Saturday, May 10, 2014

Neighborhood nature.
Some of the plants and flowers around our flat this Spring. Does anyone know what the fourth and sixth pictures are? What kind of bushes are they?

It was a nice day so we went for a little walk to take some pictures and just to be outside for a while. Yesterday I spent a few hours vaccuming rugs and floors to clean up a little. Joan was busy preparing spaghetti for dinner and washing dishes. We will have guests on the 24th and since we don't get back from Dresden until the 23rd, we thought we had better do a little cleaning now.

Tej wiosny kilka roślin i kwiatów otacza nasze mieszkanie. Czy ktoś wie, co czwarte i szóste zdjęcie przedstawiają? Jakie to są rodzaje krzewów?

To był miły dzień, więc poszliśmy na mały spacer, aby zrobić kilka zdjęć i po prostu być przez chwilę na zewnątrz. Wczoraj spędziłem kilka godzin odkurzając dywany i czyszcząc podłogi. Joan była zajęta przygotowaniem spaghetti na obiad i myciem naczyń. Będziemy mieli gości z 24 maja, a ponieważ nie wrócimy z Drezna przed 23, pomyśleliśmy, że lepiej wykonać małe sprzątanie teraz.

No comments: