Sunday, May 04, 2014

Nice message.

Yesterday was a good day of visiting but when we returned home I had another surprise. A new email from a reader of my blog with a very nice message to me. It's not the first but ir is always nice to receive a new one.

"I recently found your blog on a list of blogs of expats in Poland.  I have just finished reading every entry.  I was so excited to read your journey because my husband, a first generation Polish American, wants to live in Poland for half the year when he retires, and I support him also.  I learned a lot about "the system" from reading your blog.  I got excited to visit Poland this summer and sit in the rynek.  I understand the culture a little better.  It is also great perspective to remember what you said, "If you want it to be like home, stay home!" (What I meant by that was don't expect Poland to be like the country you come from.)

"I wanted to say Thank You for sharing your journey through a blog that others can read and learn from.  I look forward to your weekly visits to Kandulskis, to your nature walks, and to the warm weather when you can sit in the rynek and have your iced coffee.  It really does paint a beautiful picture of the culture.  You are a household name here!  I have many times stopped to say, "David the Blogger said this," or "David the Blogger did that," or to explain to my family where you have been and what you have experienced."

I hope the person who wrote this does not mind me sharing part of this message with you.

Wczoraj był dobry dzień wizyty , ale gdy wróciliśmy do domu miałem kolejną niespodziankę . Nowy e-mail od czytelnika mojego bloga z bardzo miłą wiadomość do mnie . To nie jest pierwszy, ale ir jest zawsze miło otrzymać nowy.

" Niedawno znalazłem na swoim blogu na liście blogów granicą w Polsce . Właśnie skończyłem czytać każdy wpis . Byłem tak podekscytowany , aby przeczytać podróż , ponieważ mój mąż ,pierwsze pokolenie Polski Amerykanin , chce mieszkać w Polsce na pół roku , kiedy przechodzi na emeryturę , i popieram go również . mam dużo o " systemie" dowiedział się od czytania bloga. mam podekscytowany, aby odwiedzić Polskę latem i siedzieć w Rynku. rozumiem kulturę trochę lepiej . jest również świetna perspektywa , aby pamiętać to, co powiedział: " Jeśli chcesz , że jest jak w domu , zostać w domu ! " ( co mam na myśli , że to nie należy się spodziewać , aby być jak Polska kraju, z którego pochodzisz . )

"Chciałem podziękować za podzielenie się podróż przez blogu, że inni mogą czytać i uczyć się . Czekam do cotygodniowych wizyt w Kandulskis , do spacerów na łonie natury , a na ciepłe dni , kiedy można usiąść na Rynku i mają swoje mrożona kawa . to naprawdę maluje piękny obraz kultury . Jesteś tu nazwa gospodarstwa domowego ! mam wiele razy zatrzymał się mówić: " David Blogger powiedział, " czy " David Blogger zrobił " lub wytłumaczyć mojej rodzinie , gdzie byłeś i co masz doświadczenie . "

Mam nadzieję, że osoba, która napisała to nie przeszkadza mi, dzieląc część tej wiadomości z tobą

No comments: