Tuesday, May 27, 2014

New plate.

A busy day today starting with my trip to the car registration place to get a new front plate for the car. Since the last time we were there it has been renovated and the process is quicker. I had to explain what happened to the old plate, why I needed a new one and fill out a few forms. Then I had to pay 56 zl for the new plate which I can pick up on Friday. I will also have to buy a new holder for the plate, probably at a car parts store. It was easier than I thought it would be.

Dzisiaj był pracowity dzień, który zaczął się mojego wyjścia do wydziału komunikacji w urzędzie miasta, aby dostać nową, przednią tablicę rejestracyjną do samochodu. Od ostatniego czasu jak tam byliśmy wszystko zostało odnowione  i proces jest szybszy. Musiałem wyjaśnić, co się stało ze starą tablicą, dlaczego potrzebuję nową i wypełnić kilka formularzy. Potem musiałem zapłacić 56 zł za nową tablicę, która można odebrać w piątek. Będę musiał też kupić nowy uchwyt do tablicy, prawdopodobnie w sklepie z częściami samochodowymi. To było łatwiejsze niż myślałem.

No comments: