Tuesday, May 20, 2014

Dresden-DAY 1


An easy drive two and a half hours and we were in Dresden by 1PM. We were early for check-in but it wasn't a problem. We thought we would take a walk to the old city but discovered too late that our hotel wasn't exactly in Dresden but in Gorbitz. Without knowing that, I asked a policeman where was the old city and he, thinking I meant the old city of Gorbitz sent us on a long, long walk, all up hill and after an hour we gave up. We turned around and found a café where we stopped to rest and drink some cold coffee to cool down. Today it was 30c in Dresden, not good weather for walking up long hills. An hour later we resumed our walk back to our room which is quite big and half the price we paid in Berlin. Plus, there is parking right behind the hotel. Now my task is to find out how to buy a day pass for Joan and I to use public transportation. The receptionist speaks only German so it's not so easy. I have a map and marked out the places we want to see tomorrow but don't want to drive to the center.

Łatwa droga, dwie i pół godziny i byliśmy w Dreźnie przez godziną trzynastą . Byliśmy za wcześnie by się zameldować , ale to nie był problem . Myśleliśmy, żeby udać się na spacer na stare miasto , ale zbyt późno odkryliśmy , że nasz hotel nie był dokładnie w Dreźnie , ale w Gorbitz . Nie wiedząc tego , zapytałem policjanta , gdzie jest stare miasto , a on , myśląc, że miałem na myśli stare miasto Gorbitz wysłał nas na długi, długi spacer, wszystko pod górę i po godzinie zrezygnowaliśmy . Zawróciliśmy i znaleźliśmy kawiarnię , gdzie zatrzymaliśmy się, aby odpocząć i napić się zimnej kawy , by się ochłodzić. Dziś było 30C w Dreźnie , niedobra pogoda na długie spacery na wzgórza. Godzinę później wznowiliśmy nasz spacer  do naszego pokoju, który jest dość duży i o połowę tańszy niż w Berlinie . Plus, tuż za hotelem jest parking. Teraz moim zadaniem jest , aby dowiedzieć się, jak kupić 1. dniowy bilet dla Joan i mnie, aby korzystać z transportu publicznego . Recepcjonistka mówi tylko po niemiecku , więc to nie jest tak łatwo . Mam mapę i wytyczone miejsca , które chcemy zobaczyć jutro , ale nie chcę jechać do centrum .

No comments: