Thursday, May 08, 2014

It begins.

Hola. Yo soy David. Yo tengo setenta años. Soy un hombre.  Hi. I am David. I have 70 years. I am a man.............so begins the learning of Spanish and the first lesson. Joan and I study in different rooms and I go back to Polish when the Spanish for the day is learned. I use headphones to listen to my Polish lesson so I don't disturb her. I think this will be fun for both of us and useful when we visit Spain next time.

I went to the I-Post location and retrieved the letter. Like I thought, it was from the court about the disputed property. There is another court date set for June 3rd and then June 4th. Maybe they will finally come to a decision as to who owns the property. I hope it is cousin Józef Piasecki. If I was more fluent in the language I would go to the meeting but it would only be out of curiosity. I'm happy enough that I at least have contact with some relatives from my fathers side.

Hola. yo soy David. Yo tengo setenta años. Soy un hombre. Cześć. Jestem Dawid. Mam 70 lat. Jestem człowiekiem ............. tak zaczyna nauka hiszpańskiego i pierwsza lekcja. Joan i ja studiować w różnych pomieszczeniach i wracam do polski po hiszpańsku dzień uczy. Używam słuchawki do mojej polskiej lekcji, więc jej nie przeszkadzać. Myślę, że to będzie zabawa dla nas i przydatne, gdy odwiedzamy z Hiszpania następnym razem.

Poszedłem do miejsca I-post i przywrócony do nas. Jak myślałem, że to od sądu o spornej nieruchomości. Jest jeszcze inny zestaw Data sąd na 03 czerwca, a następnie 04 czerwca. Może w końcu podjąć decyzję, co do tego, kto jest właścicielem nieruchomości. Mam nadzieję, że to kuzyn Józef Piasecki. Gdybym był bardziej biegły w języku pójdę na spotkanie, ale byłoby to tylko z ciekawości. Jestem na tyle zadowolony, że mogę przynajmniej mieć kontakt z niektórych krewnych z mojej strony ojca.

No comments: