Tuesday, February 17, 2015

Birthday girl.
4 pictures from a 99th birthday party of my oldest living relative, Bernice Paulinski. in Florida. This is the cousin who was very helpful in my search for family. At the time I began in 2000, I didn't even know her name but through many searches I finally found her. Like I said before, she sent me many pictures of family member I didn't know including a a family picture taken when she was very young. Because of her I've had contact with some members of her family also. That is what I find so interesting about genealogy, one person can lead you to many others.
  Bernice is on the right side of this picture. Bernice znajduje się po prawej stronie tego zdjęcia.


Cztery zdjęcia z przyjęcia z okazji 99. urodzin mojej najstarszej żyjącej krewnej, Bernice Paulinski na Florydzie. To jest ta kuzynka, która bardzo pomogła mi w poszukiwaniu rodziny. W 2000 roku, to jest w czasie kiedy rozpocząłem, nawet nie znałem jej imienia, ale po wielu poszukiwaniach w końcu ją znalazłem. Tak jak mówiłem wcześniej, przysłała mi wiele zdjęć członków rodziny, których nie znałem łącznie ze zdjęciem rodziny, które było zrobione, gdy była bardzo młoda. Za jej pośrednictwie również miałem kontakt z niektórymi krewnymi. To jest to, co jest takie interesujące w genealogii, jedna osoba może doprowadzić do wielu innych.

No comments: